Haarlem, knooppunt van trekvaarten

,
  Haarlem was lange tijd een voorname schakel in het netwerk van trekvaarten in de Republiek. De stad kende zowel met Amsterdam als met Leiden een drukbevaren verbinding waarlangs tussen 1632 en 1860 jaarlijks vele tienduizenden…

Jan en Grietje, van Schoonderloo (Delfshaven) naar Suriname

, ,
Gezicht op Delfshaven eind 17de eeuw. Coenraet Decker, 1678. (Rijksmuseum) Mijn voormoeder Maartje Makkes (1795-1827) trouwde in 1821 met mijn voorvader (‘oud-vader’) Abraham Eijgenraam. We weten nog hoe hij na haar overlijden…

Maritiem erfgoed in Heemstede

,
  Wanneer we het hebben over ‘maritiem erfgoed’ denken de meeste mensen aan iets dat met de zee te maken heeft. Dus aan schepen, scheepswrakken, havens en haveninstallaties bijvoorbeeld. Of, vooruit, aan shantyliederen, haringparty’s…

Atlas van de trekvaarten

,
Al vele jaren ben ik gefascineerd door het fenomeen van de trekvaart. De trekschuit was meer dan 200 jaar, tussen pakweg 1630 en 1840, het voornaamste openbare vervoermiddel in de laaggelegen delen van Nederland. Dagelijks vervoerden…

Werken op de werf

,
Een paar maanden geleden schreef ik hier over mijn kennismaking met de Werf en het Schip in 1990. Het bijgevoegde verhaal besloeg de eerste vijf jaar van mijn werk daar. Ik ben er uiteindelijk tot 2007 gebleven en dus was het noodzakelijk…

Getroffen in volle actie op zee

, ,
  Realistische afbeeldingen van middeleeuwse scheepsgevechten zijn zeldzaam. Wat we wel geregeld aantreffen zijn gefantaseerde voorstellingen, bijvoorbeeld als boekillustratie van Bijbelse gebeurtenissen of mythische voorstellingen. Een…

De werf en het schip, deel 1

Zoals eerder gezegd ben ik sinds een tijdje bezig met het schrijven van mijn autobiografie, of mémoires, of hoe je het wil noemen. Daar zitten persoonlijke verhalen bij, maar ook zal ik mijn beroepsmatige leven beschrijven. Een belangrijk…

Een nieuw boek en een nieuw hoofdstuk

, , ,
In de afgelopen paar jaar schreef ik er hier al eens eerder over mijn voornemen om een boek te schrijven over een vijftiende-eeuws onderwerp. Ook publiceerde ik bij wijze van blog hoofdstukjes die ooit in dat boek terecht zouden moeten komen.…

Het Europäisches Hansemuseum

,
Tijdens een tripje dat ik vorige maand maakte langs een aantal Duitse Hanzesteden - waarover later wellicht nog eens meer - kwam ik natuurlijk ook in Lübeck. Op 27 mei 2015 is daar het gloednieuwe Europäisches Hansemuseum geopend. Daar…

Hollandse schepen voor de Engelse koning

, ,
Op 25 oktober 1415 had het Engelse leger onder leiding van koning Hendrik V de Fransen een verpletterende nederlaag toegebracht. Deze Slag bij Agincourt geldt als een van de grootste Franse nederlagen van de Honderdjarige oorlog. De Franse…

Op de Bataviawerf, of Graven in het Geheugen

Tussen 1990 en 2007 werkte ik, afgezien van een korte tussenpoos, op de Bataviawerf in Lelystad, in verschillende rollen en functies. Vanaf mijn eerste stappen op de werf, in de zomer van 1990, tot aan zijn terugtreden in 2001, heb ik langdurig…

Op zoek naar de Wendische Oorlog

, , ,
Tussen 1438 en 1441 woedde er een kaperoorlog tussen enkele steden in Holland en Zeeland en de zes zogeheten Wendische steden. Dit waren Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Rostock, Wismar en Stralsund, belangrijke steden binnen de Duitse Hanze.…

Onder de Rede van Texel

,
  Onlangs hield de Vereniging voor Zeegeschiedenis, waar ik lid van ben, haar voorjaarsvergadering. Het ging vooral over onderwaterarcheologie en een van de sprekers op die bijeenkomst was Arent Vos. Arent is onderwaterarcheoloog…

De admiraliteit van Rotterdam

,
    De ons omringende landen kenden slechts één Marine. Zij hadden ooit in de Late Middeleeuwen een koning gehad die een oorlogsvloot wilde hebben en daar een organisatie omheen had gebouwd. Nederland viel in de zestiende…

Wie neemt het roer? – Maritieme Archeologie in Nederland

,
  De maritieme archeologie in Nederland raakt in de versukkeling. De expertise die in de afgelopen 40 jaar werd opgebouwd dreigt te verdampen, door bezuinigingen en gemakzuchtige keuzes, maar vooral door gebrek aan interesse, niet…

De Batavia

, ,
  "Zeg, dat schip de Batavia die bij Lelystad ligt, dat is toch dat nepschip? En dat schip bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, dat is toch een echte?" Deze opmerking werd van de week tegen mij geuit en hoe ver kan iemand naast…

Ouessant, de Tuin der Stormen

,
Ik houd erg van eilanden, dat heb ik gemeen met Boudewijn Büch. Een van de spannendste eilanden die ik ooit bezocht was Ouessant, gelegen aan het uiterste puntje van Bretagne, bij de ingang van het Kanaal. Met de snelle schepen van de…

‘En el nombre de Dios’

, ,
Op 7 juni 1494 sloten de koningen van Spanje en Portugal een verdrag waarbij zij de heerschappij over de wereld onderling verdeelden. De wereld buiten Europa wel te verstaan. In dit beroemde Verdrag van Tordesillas werd de wereld verdeeld…

Avonturen aan boord bij De Ruyter

,
    In 2007 schreef ik een artikel over de avonturen van de Franse graaf Guy Armand de Gramont, graaf van Guiche, tijdens zijn verblijf in de Republiek tussen 1665 en 1667.  Vooral zijn aanwezigheid op het schip De Zeven…