erfgoedhuis-portretten-210317_037_re

Mijn beroep is historicus en ik werkte tot eind 2023 bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland in Delft als adviseur voor erfgoed en geschiedenis. Ik heb me daar in het bijzonder bezig gehouden met de geschiedenis van de Trekvaart. Belangstelling voor maritieme geschiedenis heb ik altijd gehad; ‘blauw‘ is mijn lievelingskleur om zo te zeggen, vandaar ook het zeiltje in mijn logo. Maar mijn competentie is breder en bestrijkt ook het produceren en publiceren van boeken en brochures. Van 2007 tot einde 2011 werkte ik als verantwoordelijk uitgever voor (een deel van) het historisch fonds bij uitgeverij Walburg Pers in Zutphen.

Wat ik voor u kan doen

Redactieklussen, advies of hulp bij het maken en uitgeven van een boek, meedenken over concepten: zolang het onderwerp met geschiedenis te maken heeft kan ik een zinvolle bijdrage leveren. Ook het schrijven van artikelen of recensies (bij voorkeur over Holland in de Middeleeuwen) en het houden van lezingen over de geschiedenis van de Trekvaart behoren tot mijn terrein. Stuur een mail naar advanderzee@gmail.com en dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. Billijke tarieven!

Op mijn pagina Publicaties kunt u zien wat ik zoal heb gedaan in de afgelopen jaren.

Huidige en vorige bezigheden

In 2018 is een boek van mijn hand verschenen met daarin glansrollen voor Hollandse schepen, de Hanze en de Bourgondische vorsten. Dit boek, De Wendische Oorlog geheten, is uitgegeven door Uitgeverij Verloren en behandelt de verhouding tussen Amsterdam, het graafschap Holland en de steden van de Hanze in de vijftiende eeuw.

Ik ben intussen met pensioen en werk nu vooral aan een biografie over de Hollandse legeraanvoerder en stadhouder Floris van Egmond (1469-1539). Een boek over hem is in voorbereiding en zal naar verwachting in 2025 gaan verschijnen.

Het wapen van Floris van Egmond, met de afzonderlijke wapens van Egmond en Buren en middenop het schildje van de heerlijkheid IJsselstein. Onderaan bungelt een ramsvacht, het teken van het Gulden Vlies.

Daarnaast ben ik bestuurslid van de Stichting Ontstaan van Holland, een stichting die het graafschap Holland in de periode tussen 900 en 1300 beter onder de publieke aandacht wil brengen. Ook ben ik redacteur van het Jaarboek Haerlem.

Ik ben opgeleid als mediëvist aan de Universiteit van Amsterdam en heb me later beziggehouden met de Nederlandse maritieme geschiedenis en scheepsbouw van de Gouden Eeuw. Wat dat laatste betreft, ik heb lang, tussen 1991 en 2007, bij de Bataviawerf in Lelystad gewerkt en de bouw van de Batavia grotendeels mee gemaakt en ook die van De Zeven Provinciën (voor zover dan, want de bouw van het schip werd beëindigd). Ik heb een blog, nouja, qua lengte meer een e-book, geschreven over die tijd.

Een andere belangrijke ‘hobby’ is Claes Sluter, de Haarlemse beeldhouwer die rond 1380 naar Dijon vertrok en daar uitgroeide tot de beroemdste beeldhouwer van de late middeleeuwen. We hebben een website aan hem gewijd.

Ten slotte heb ik een zwak voor de Fransman Armand de Gramont, graaf van Guiche, die in 1665 en 1666 in de Republiek woonde en daar Mémoires over schreef die ik heb vertaald. Fragmenten van deze vertaling zijn onlangs gebruikt door Jean-Marc van Tol in zijn magistrale historische roman Buat.

Meer bio en een overzicht van mijn werkervaring vindt u op nl.linkedin.com/in/advanderzee

Aanwezigheid op diverse sociale media:

LinkedIn Ad van der Zee

Twitter Ad van der Zee

Facebook Ad van der Zee

Instagram Ad van der Zee