Publicaties

2024

 • ‘Trekvaartknooppunt Haarlem’, in: Jaarboek Haerlem 2023, Hist. Ver. Haerlem, Haarlem, juni 2024, pp. 58-79. (download pdf).

2023

 • ‘Waterland en de Zeevang. Een gedegen landschapshistorische studie’. Recensie Boer en Poorter in het veen, auteur Corrie Boschma-Aarnoudse, in: Holland Historisch Tijdschrift (website)
 • ‘Eten van de kok. De Haarlemsche Coöperatieve Diner-Vereeniging, 1909-1977’, in: Jaarboek Haerlem 2022, Haarlem, 2023, pp. 117-127. Download: JB Haerlem Eten van de kok
 • ‘Met dank aan de Duitse bureaucratie’. Recensie De Atlantikwall in kaart, auteurs Jeroen Rijpsma en Arthur van Beveren. Holland Historisch Tijdschrift (website)

2022

 • ‘De Haarlemse wortels van Claes Sluter en Claes van de Werve, beeldhouwers in dienst van de hertog van Bourgondië’, met Els Brouwer, in: Jaarboek Haerlem 2022 (juni 2022), pp 10-31.
 • ‘Het unieke trekschuitenstelsel’, met Marloes Wellenberg, in Geschiedenis Magazine 2022-2 (maart), pp 48-51.

2021

 • Atlas van de Trekvaarten in Zuid-Holland, div. auteurs, samenstelling Marloes Wellenberg en Ad van der Zee, Bussum (Thoth), 2021.

2020

 • De bevrijding volgens ooggetuigen. 45 persoonlijke verhalen van Zuid-Hollanders. Redactie met Iris Brandts, Evelien Masselink, Frans Vink en Bas van Toledo. Gedenkboek in opdracht van provincie Zuid-Holland in het kader van 75 jaar Vrijheid. Uitgave Erfgoedhuis Zuid-Holland, Delft. ISBN: 9789080890107

2019

 • ‘Hollandse kaapvaart in 1438’, in: Mars et Historia 2019-1, pp 22 t/m 28.

2018

 • ‘Een uit de hand gelopen kaperoorlog’, in KLEIO 6, oktober 2018.
 • De Wendische Oorlog. Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw. Hilversum (Verloren). ISBN 9789087047139.

2016

 • ‘Het onneembare Hoek van Holland’, in: Monumentaal, 2016-3, juni 2016.
 • Atlas van de Schie. 2500 jaar werken aan land en water, (met J.E. Abrahamse, M. Kosian, M. IJsselstijn en Y. van Mil), Bussum, 2016. (Uitg. Thoth)
 • ‘De Schie als trekvaart’, in: J.E. Abrahamse/A. van der Zee (red.), Atlas van de Schie. 2500 jaar werken aan land en water, Bussum, 2016.
 • De vloot van 1438. Holland bouwt zijn eigen oorlogsschepen, in: Holland Historisch Tijdschrift, 2016-3/4, pp. 126-132.

2015

 • ‘Trekvaarten in Holland. Een monumentaal netwerk tussen steden’, in Monumentaal, september 2015.

2014

 • ‘De Atlantikwall geeft zich bloot’, in: Monumentaal, december 2014.
 • ‘Gravinnen, kamerheren en hun slaven. Een wandeling langs Haags slavernijverleden’, in Holland Historisch Tijdschrift, 2014-1, pp. 32-37.

2012

 • Herinnering aan Holland. De Mémoires van Armand de Gramont, graaf van Guiche, 1665-1666.

Online publicatie, eigen beheer, 2012. https://advanderzee.nl/wp-content/uploads/2013/04/herinnering-aan-holland-1.pdf

2007

 • ‘Avonturen aan boord bij De Ruyter. De Mémoires van de graaf van Guiche nader bekeken’. in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (mei 2007). Ook hier te lezen.

2006

 • 7-Provinciën Cahier, deel 2 (Artikel + algehele redactie; Uitgave Bataviawerf, Lelystad)

2005

 • ‘De 7 Provinciën: Building a Full-size replica of a Famous Dutch Warship’ in: Nautical Research Journal, Vol. 50, No 4. (met Aryan Klein)
 • Replica Ships, lemma t.b.v. Encyclopedia of Maritime History (Oxford University Press, 2007)
 • Museum Ships (idem, 2007)

2004 

 • 7-Provinciën Cahier, deel 1 (Twee artikelen + algehele redactie; Uitgave Bataviawerf, Lelystad)

2003 

 • Tussen ambacht en wetenschap. Willem Vos en de bouw van de Batavia, Lelystad (Bataviawerf).

2002 

 • Batavia Gids (herziene editie)
 • ‘Gesneden uit hout’, in Tableau, Fine Arts magazine, april 2002.

1999 

 • Eemnes. Geschiedenis en Architectuur (met D. Hierck; uitgave St. Publicaties Oud-Utrecht).
 • ‘Schepen die verhalen vertellen. De Bataviawerf in internationaal perspectief’, in: Tot Deffensie van de Zuyderzee. Cultuurhistorisch Jaarboek voor Flevoland, Lelystad (De Twaalfde Provincie).

1997 

 • ‘De bouw van de Zeven Provinciën’, in: J.R. Bruijn (red.), De Zeven Provinciën , een nieuw schip voor De Ruyter, Franeker (Uitgeverij Van Wijnen).

1996 

 • ‘De Zeven Provinciën. Een Rotterdams oorlogsschip in Lelystad’, in: Het Zuiderzeeproject. Flevolands Industrieel Erfgoed. Cultuurhistorisch Jaarboek voor Flevoland, Lelystad (De Twaalfde Provincie).

1995 

 • ‘Te water en verder’, in: De Batavia Te Water, Lodewijk Wagenaar e.a., Amsterdam (Bataafsche Leeuw).

1994 

 • Batavia: de herbouw van een Oostindiëvaarder (met R. Parthesius), in: Spiegel Historiael (januarinummer).
 • ‘Als een kat zonder oren. De Groninger Galjoensleeuw in het Noordelijk Scheepvaartmuseum’, in: Spiegel der Zeilvaart, nr. 8.

1993 

 • Neptuno ten offer? De galjoensleeuw in het Noordelijk Scheepvaartmuseum (interne publicatie Noordelijk Scheepvaartmuseum, Groningen).

1991 

 • ‘Twee schepen of twee menschen elckander nimmer ten volle gelycken’ (met R. Parthesius), in: En het land was niet langer woest en ledig. Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland, Zutphen (Walburg Pers).
 • BATAVIA: de terugkeer van een retourschip (met P. Gretler en R. Parthesius), Den Haag (Sdu-uitgeverij).
 • ‘Het boekhoudjournaal van de VOC-kamer Enkhuizen’, in: Batavia Cahier 3, Lelystad, (St. Ned. bouwt VOC-retourschip).

1990

 • [Ongepubliceerd] Schipperen tussen Hanze en Hertog. Politieke besluitvorming in Holland, 1435-1445. Doctoraalscriptie middeleeuwse geschiedenis, Universiteit van Amsterdam. IWO Depot.